De bewaking van uw privacy is voor Intermaris prioriteit nummer één. Wij doen daarbij onze uiterste best uw vertrouwen te winnen en behouden. Daartoe houden we ons aan de volgende regels om uw privacy te bewaken:

Intermaris gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Intermarisvraagt.nl is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Periodiek zullen we u vragen uw gegevens te actualiseren en/of aan te vullen. Uw nieuwe of reeds door ons in het verleden verzamelde gegevens worden verwerkt in marktonderzoeksrapporten. Hierbij handelen we volgens de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode van de marktonderzoekassociatie.

  • Intermaris zal nooit uw persoons- en/of contactgegevens* verhuren of verkopen aan een derde zonder expliciete toestemming van u;
  • Intermaris zal nooit uw persoons-, contact- en achtergrondgegevens delen met een ander Intermaris Hoeksteen lid, tenzij u allebei expliciet heeft aangegeven deze gegevens met elkaar te willen delen;
  • Alle informatie die u aan Intermarisvraagt.nl hebt toevertrouwd is beveiligd volgens de hiervoor geldende industriestandaarden.

* Dit zijn gegevens die zijn te herleiden tot een identificeerbare persoon

Lees het Intermarisvraagt.nl privacy reglement zorgvuldig om meer te weten te komen over:

  • Welke informatie wordt verzameld door Intermarisvraagt.nl
  • Hoe en met welk doel deze informatie wordt gebruikt
  • Hoe en wanneer deze informatie wordt gedeeld
  • Hoe u uw persoonlijke gegevens kunt inzien en aanpassen
  • Welke veiligheidsvoorschriften er in werking zijn om u te beschermen tegen verlies, misbruik, of ongewenste veranderingen van uw gegevens door Intermarisvraagt.nl
  • Hoe u contact met ons kan opnemen

Als u vragen of opmerkingen heeft m.b.t. Intermarisvraagt.nl privacy reglement of de uitvoering hiervan, stuur dan een e-mail naar geef

Welke persoonlijke gegevens worden door Intermarisvraagt.nl Panel gebruikt?

De initiatiefnemers van Intermarisvraagt.nl beschikken over de onderzoeksresultaten van alle onderzoeken die worden uitgevoerd op Intermarisvraagt.nl l. De informatie wordt anoniem verwerkt en gerapporteerd en wordt gebruikt voor marketing en/of communicatie doeleinden.

Registratie informatie en de profiel vragenlijst:

Om lid te worden van Intermarisvraagt.nl dient u zich via de website te registreren waarvoor de volgende informatie benodigd is: e-mailadres, geslacht, voornaam en achternaam. Ook controleren we in de registratie of u een woning van Intermaris huurt. Daartoe vragen we u ook uw postcode en huisnummer op te geven.

Profiel informatie:

Zodra u zich heeft ingeschreven kan u worden gevraagd een profiel vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten zijn beschikbaar via uw persoonlijke pagina en het invullen hiervan is volledig vrijblijvend met uitzondering van de registratie vragenlijst. U kunt zelf kiezen aan welke vragenlijsten u meedoet.

Cookies en log bestanden:

Intermarisvraagt.nl maakt gebruik van cookies- en logbestanden die worden gecreëerd bij een bezoek aan Intermarisvraagt.nl. Een cookie is een bestand dat wordt opgeslagen op uw computer zodra u inlogt op “Intermarisvraagt.nl” zodat u niet elke keer opnieuw moet inloggen. De logbestanden worden alleen gebruikt om het bezoek te meten op Intermarisvraagt.nl.

Hoe en met welke reden wordt de informatie gebruikt?

Informatie delen met externe partijen:

Intermarisvraagt.nl l zal nooit informatie verstrekken aan derde partijen die direct kan worden gerelateerd aan u, mits u als panellid daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Het is mogelijk om contact te zoeken met andere panelleden op het forum. Intermarisvraagt.nl zal echter geen persoonlijke- of contactgegevens beschikbaar stellen zonder de expliciete toestemming van beide panelleden. Intermarisvraagt.nl legt nadruk op het feit dat het geen contactgegevens zal publiceren in het forum. Intermarisvraagt.nl is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor het misbruik van contactgegevens door leden.

Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens aanpassen en inkijken?

Als Intermarisvraagt.nl lid heeft u te allen tijde toegang tot uw persoonlijke- en contactgegevens die u aan Intermarisvraagt.nl heeft toevertrouwd. U kunt deze informatie ook te allen tijde aanpassen. Log in en ga naar uw persoonlijke pagina, daar kunt u uw lidmaatschapsstatus aanpassen, kunt u zich uitschrijven en kunt u uw e-mailadres of wachtwoord veranderen. U ontvangt vervolgens een e-mail met de door u gemaakte wijzigingen. Klik vervolgens op de link in de e-mail om te wijzigingen te bevestigen. Intermarisvraagt.nl draagt er zo zorg voor dat wijzigingen alleen worden gedaan met de toestemming van het panellid. Als u gebruik maakt van een nieuw e-mailadres en geen toegang meer heeft tot het oude, dan verzoeken wij u om dit aan te passen op uw persoonlijke pagina.